top of page
Søk

Hvorfor velge Heitmann Marin til å selge båten din?

Hvis du planlegger å selge båten din, er det flere ting du bør vurdere. Vi har satt sammen en trinnvis veiledning nedenfor, for de viktigste tingene du bør vurdere når for å gjennomføre et best mulig salg.


Markedsanalyse

Verdifastsettelsen av båten er noe av det viktigste vi gjør i salgsprosessen. Mer enn 40 års erfaring fra båtbransjen gir oss en god følelse med markedet. En riktig verdivurdering på bakgrunn av en tilstandsgjennomgang av båten og markeds analyse, er avgjørende for hvor lang tid det tar å omsette båten.


Oppdragsavtale

Oppdragsgiver og megler inngår en skriftlig oppdragsavtale. Oppdragsavtalen sikrer selger oversikt over kostnader i salgsprosessen. Vi beskriver også hva oppdragsgiver kan forvente av oss ut i fra hva som bestilles av tilleggstjenester.


Tilrettelegging

Heitmann Marin AS mener at nøkkelen til et vellykket salg ligger i tilretteleggingen som gjøres i forkant av salget. Tilretteleggingen før salg, skreddersys til hver enkelt båt. Oppdragsgiver fyller også ut ett egenerklæringsskjema, som dokumenterer båtens tilstand og service historikk. Vi utarbeider en salgsoppgave hvor vi dokumenterer utstyr, planløsning, seilplan og historikk. Vi har en klar misjon; Båtkjøp handler nesten alltid om følelser, det er derfor viktig at salget baseres på tillit og troverdighet. Trygghet om at alle parters interesser blir ivaretatt på en rettmessig måte, mener vi er nøkkelen til at mange potensielle båtkjøpere velger å bruke en profesjonell aktør som mellomledd i en så viktig prosess og kostbar avgjørelse.


Markedsføring

For å få flest mulig interessenter er vi avhengig av optimal tilrettelegging og markedsføring. Båter som legges ut for salg, får størst oppmerksomhet i startfasen - det blir som en premiereforestilling. Valg og vektlegging av markedskanaler vurderes for hver enkelt båt. Her er noen alternativer:

  • Eget arkiv med interessenter

  • Kommersielle og redaksjonelle annonser

  • Web heitmannmarin.no og finn.no

  • Salgsoppgave

  • DM (direkte markedsføring)

  • Markedsføring i våre lokaler, og salgsplakat på brygge

  • Videopresentasjon (tilpasset båtvideo)

båt stylist for båt interiørdesign
Hege Flesvig båtstylist hos Heitmann Marin


Visninger

Dette er ”premieren” i salgsprosessen. Hvis kunden ønsker og kapasiteten er tilstrekkelig, ligger båten ved vår marina i Drøbak, og kan vises etter avtale når det måtte passe for kjøper. Vi tilbyr båtstylist og vask som tilleggstjenester, og ser at dette har bidratt til raskere salg, større interesse og bedre priser. Vi arrangerer båtmesser en helg hver måned vinter halvåret. Da er det godt besøk hos oss. Vi har kompetanse på de fleste områder innen båt på kryss av merker, og har full kontroll på historikken til alle båter som noen gang er importert til Norge av Heitmann Marin AS fra begynnelsen til dags dato.


Oppfølging

Vi følger opp alle interessenter på båten. Dette er uavhengig av om det foreligger bud eller ikke. Vi lager interesselister, slik at interessenter blir orientert ved eventuelle budrunder også i etterkant av visning. Vi vil holde deg som oppdragsgiver orientert til enhver tid gjennom hele prosessen. Vi foretar utlevering på vegne av deg, eller sammen med deg hvis ønskelig. Ved oppdragets slutt følger vi deg gjennom oppgjørsperioden. Vi benytter ett utleveringsskjema hvor kjøper signerer på at alt er levert i henhold til avtalte. Dersom vi må endre kurs underveis, for å kunne løse oppgaven på best mulig måte, går vi i dialog med oppdragsgiver, gir råd som viser hvilke aktiviteter som er gjennomført og hvilke justeringer som må til for å få båten solgt.


Bud

Sluttsummen på båten er et resultat av meglers innsats ved bud. Arbeidet i forkant av salget for å tiltrekke oppmerksomhet, og presentasjon av båten på visning. Alle bud og forbehold blir dokumentert og loggført. Se Heitmann Marin AS bud skjema.


Kontrakt & oppgjør

Vi utarbeider kjøpekontrakt mellom kjøper og selger og besørger at disse blir underskrevet. Vår jobb er også og avklarer alle praktiske spørsmål med selger og kjøper. Det er vår oppgave å sørge for at det foreligger skriftlighet i alle avtaler og at nødvendige forsikringsordninger for handelen er på plass. Vi ønsker at både kjøper og selger skal føle seg trygge på handelen og gjennomføringen av oppgjøret. Kjøper overfører saldo til meglers klientkonto, før overtagelse. Fullstendig oppgjør til selger blir gjort etter at kjøper har signert på overleveringsskjema og det foreligger avtale om hvordan eventuelle avvik rettes. Oppgjørsskjema fylles ut av Heitmann Marin i forbindelse med utbetaling, og alle utlegg, samt av avtalt provisjon for arbeidet blir dokumentert og beskrevet på vedlagt faktura. Alle potensielle reklamasjoner går via Heitmann Marin i etterkant av salget. Vi orienterer oppdragsgiver, gir råd og tilbyr å håndtere det praktiske på vegne av oppdragsgiver.


Overtakelse

båtlevering hos Heitmann Marin
Anders Johansen, ettermarkedssjef Heitmann Marin

Overlevering av båten er et høydepunkt for både selger og kjøper. Dette skal være en god opplevelse for begge parter. Vi tilbyr derfor å delta på overtakelsen, slik at våre kjøpere og selgere får bistand helt inn til mål. Vi har samarbeidspartner som tilbyr inspeksjonsløft og spyling av undervannskrog for kjøper. Dette er igjen med på å kvalitetssjekke handelen, vi bistår kostnadsfritt med en mann som er med under inspeksjonen. Vi sjekker for osmose/plastpest og grunnstøting. I samme runde kan det være lurt å se på zinkanoder på propell akslingen. Skulle det oppstå avvik under overtagelsen loggføres dette på utleveringsskjemaet, og feilene blir rettet før endelig oppgjør finner sted. Selger får tilbud om tjeneste for vask av båt innvending og utvending før overtagelsen fullføres. Dette kan selvfølgelig også velge å gjøre denne jobben selv. Vi har både riggverksted og motorverksted som samarbeidspartnere som tilbyr service og sjekk hvis dette er noe kjøper eller selger ønsker i forkant eller etterkant av salget. Vårt mål og slik vi opplever tilbakemeldinger fra våre kunder, er at vi gjennom prosessen har sørget for en merverdi for både kjøper og selger.

Klar til å ta neste steg?

Ta kontakt for mer informasjon:572 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page