top of page
Søk

Hvorfor velge Heitmann Marin til å selge båten din?

Hvis du planlegger å selge båten din, er det flere ting du bør vurdere. Vi har satt sammen en trinnvis veiledning nedenfor, for de viktigste tingene du bør vurdere når for å gjennomføre et best mulig salg.


Markedsanalyse

Verdifastsettelsen av båten er noe av det viktigste vi gjør i salgsprosessen. Mer enn 40 års erfaring fra båtbransjen gir oss en god følelse med markedet. En riktig verdivurdering på bakgrunn av en tilstandsgjennomgang av båten og markeds analyse, er avgjørende for hvor lang tid det tar å omsette båten.


Oppdragsavtale

Oppdragsgiver og megler inngår en skriftlig oppdragsavtale. Oppdragsavtalen sikrer selger oversikt over kostnader i salgsprosessen. Vi beskriver også hva oppdragsgiver kan forvente av oss ut i fra hva som bestilles av tilleggstjenester.


Tilrettelegging